Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Personer på ett café

Så förbereder du dig

Det finns ett antal frågeställningar att ta hänsyn till när du ska fatta beslut om vilket alternativ som ska väljas vid ett generationsskifte.

Du bör därför ta hjälp och råd av någon som är väl insatt i de frågeställningar som uppkommer i samband med ett generationsskifte i företaget.

Ska företaget överföras genom arv/testamente måste du ha klart för dig vem/vilka som kommer att ärva företaget enligt den arvsordning som gäller. Arvsordningen påverkar du, vid behov, genom att upprätta ett testamente. Du måste också försöka bedöma om den som ska ta över har råd att behålla företaget. Arvsreglerna kan nämligen tvinga förvärvaren att betala skifteslikvid till övriga dödsbodelägare samt arvsskatt. Ska generationsskiftet ske genom arv/testamente är det därför viktigt att du ser över din försäkringssituation, till exempel när det gäller livförsäkringar.

Om företaget ska överlåtas inom familjekretsen under din livstid, måste du överväga om detta ska ske genom gåva eller genom försäljning/köp eller genom blandat fång. Det är också viktigt att redan på planeringsstadiet fundera över hur eventuella syskon, som inte får del av företaget, ska kompenseras.

Ska företaget överlåtas utanför familjekretsen säljs företaget i allmänhet på den öppna marknaden. Du måste då ta ställning till om en sådan försäljning ska föregås av andra åtgärder för att förbättra resultatet av överlåtelsen.

Planera i god tid

Även om en stor del av planeringen rör skattefrågor, finns det många andra frågor att ta ställning till och lösa på bästa sätt. Vilken lösning du slutligen väljer för att genomföra ett generationsskifte är naturligtvis beroende av din och företagets situation vid den aktuella tidpunkten.

Det finns ingen generell, allmängiltig lösning när det gäller generationsskifte i ett företag, utan lösningen måste i varje enskilt fall skräddarsys. Planeringen av ett generationsskifte kräver därför många överväganden och många diskussioner. För den äldre, "avgående" generationen ska generationsskiftet medföra att ekonomin är tryggad även efter skiftet. För den yngre, tillträdande generationen är det viktigt att alla involverade, även de som inte får del i företaget, känner att de får rimlig kompensation. En förutsättning för ett lyckat generationsskifte är just att alla i familjen ska känna sig nöjda med resultatet.

Ofta finns betydande värden i familjeföretaget och den dag generationsskifte ska ske ställs därmed krav på att likvida medel finns för att alla önskemål ska kunna tillgodoses. Det är därför bra att i god tid planera och så långt som möjligt underlätta för det kommande generationsskiftet. Det kan ske genom att den äldre generationen löst pensionsfrågan och att det finns kapitalförsäkringar tecknade med de barn som ska kompenseras.

Stäng Skriv ut