Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Personer som fikar

Skattekonsekvenser

När du planerar ett ägarskifteskifte i ditt företag måste du naturligtvis också ta hänsyn till skattekonsekvenserna av de olika tänkta alternativen.

Det är alltså en mängd regler som du måste känna till och anpassa dig efter i samband med en överlåtelse av din verksamhet till nästa generation. Genom att i god tid ta sakkunnig hjälp kan du underlätta för nästa generation att ta över verksamheten. Frågor du bör fundera över inför ett ägarskifte är därför:

Vilka inkomstskatter uppkommer för dig och för förvärvaren?

Hur påverkas din förmögenhetsskattesituation av överlåtelsen och går den att påverka genom affärens utformning?

Företagsformen avgörande

De skattemässiga konsekvenserna av ett ägarskifte i ett företag är i hög grad beroende av i vilken företagsform du bedriver din verksamhet.

Enskild näringsverksamhet

Om du bedriver enskild näringsverksamhet är en överlåtelse civilrättsligt att se som en överlåtelse av varje enskild tillgång i näringsverksamheten för sig. Skattemässigt utgör en försäljning av tillgångarna i en enskild näringsverksamhet den sista affärshändelsen i företaget, som då innefattar en utförsäljning av företagets tillgångar (inkråm).

Bolag

Bedriver du i stället företaget som aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag finns möjlighet till såväl gåva som försäljning av aktier/andelar. Man kan även tänka sig en inkråmsförsälning före överlåtelse av aktier/andelar. Vid en inkråmsförsäljning kan företaget sälja tillgångarna och sedan kan du som ägare tillgodogöra dig de likvida tillgångarna i företaget. Vid en aktie/andelsförsäljning kan du som delägare sälja aktierna i aktiebolaget eller andelarna i handelsbolaget/kommanditbolaget direkt.

Stäng Skriv ut