Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Styrelsen


Banken arbetar enligt fastställd Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald. I policyn anges kriterier och processer för bedömningen av lämpligheten hos föreslagna och utsedda ledande befattningshavare, samt åtgärder för att säkerställa att bankens styrelse har tillräcklig kompetens och erfarenhet inom följande områden:
• Finansiella marknader
• Rättsliga ramar och krav
• Redovisning och revision
• Stategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs
• Riskhantering
• Bedomningar av kreditinstittus effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
• Tolkningar av kreditinstituts  finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder

Mot bakgrund av styrelsemedlemmars olika teoretiska utbildningar, vilka varierar från grundläggande gymnasieutbildning till universitets- och högskoleutbildningar, kompletterande med vidareutbildningar inom respektive profession, samt för samtliga styrelsemedlemmar fortlöpande styrelseutbildningar, arbetslivserfarenheter, omfattande såväl ägande av som ledande befattningar inom tillverkningsindustri, ledande IT-företag och offentliga myndigheter, politiskt arbete på såväl kommun som riksnivå, flerårig erfarenhet av banksektorn, samt samlad mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bank, gör vi bedömningen att styrelsens samlade kompetens är tillräckligt bred och djup för att kunna möta den verksamhet som Ivetofta Sparbank bedriver.

Styrelseledamöter
Lars Svensson, styrelsens ordförande
Per-Erik Gunnarsson, styrelsens vice ordförande
Christer Adelsbo
Mikael Efverman
Rolf Gustavsson
Malin Wildt Persson
Erik Henrysson, personalrepresentant
Christian Jönsson, sparbankens VD

Stäng Skriv ut