Hoppa till textinnehållet

Vägen till en jämställd ekonomi

Woman and man sitting outside a café.

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, men det finns ändå stora ekonomiska skillnader mellan den som tjänar mest och minst i ett hushåll. Vår privatekonom Arturo Arques ger sina bästa råd om hur man får en mer jämställd ekonomi inom hushållet.

Att pengar är viktigt håller nog de flesta med om. Inte minst i ett förhållande, där det inte bara handlar om hur man delar på utgifterna utan också om vilka val man gör. Man skulle kunna säga att det börjar redan med inkomsten, där kvinnor ofta tjänar mindre än män. Enligt Statistiska centralbyrån uppgår kvinnors lön till cirka 95 procent av vad män tjänar. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 11 procent 2018 och när man tar hänsyn till skillnader i yrke, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5 procent.* 

– Det är ofta den med lägre lön som tar ett större ansvar för barn och hem, berättar Arturo Arques. Ska det till exempel vabbas förlorar hushållet minst på om det är den med lägst inkomst som är hemma. I ett hushåll med en man och en kvinna är det oftast kvinnan som har lägst inkomst, och kvinnor arbetar också oftare deltid än män och tar fortfarande ut huvuddelen av föräldrapenningdagarna.

Även om man delar på inkomster och utgifter här och nu så blir effekten tydlig när kvinnorna blir äldre och går i pension. Kvinnors pension uppgår till i snitt 68 procent av mäns. Och om man skiljer sig, har kvinnor ett mycket sämre utgångsläge än vad män har.

– Att kunna stå på egna ben ekonomiskt är en fråga om trygghet. Tyvärr är det idag många kvinnor som inte gör det. Det ska inte behöva vara en ekonomisk fråga om man ska vara kvar i en relation eller ej. Är man den i ett förhållande som har lägre inkomst är det viktigt att man även tar med sparande i sin gemensamma ekonomi, och framförallt pensionen. Den med högre inkomst kan till exempel spara extra till den andra i dennes namn och som enskild egendom. Man kan även överföra pensionsrätter mellan varandra, säger Arturo Arques.

Så hur ska man då få till ett förhållande som är ekonomiskt jämställt? Tips:

  • Kom överens om hur just ni ska göra med er gemensamma ekonomi.
  • Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det. Den som tjänar mer kan till exempel stå för en större andel av utgifterna.
  • Ta även hänsyn till de mindre utgifterna. Spara kvitton under en period för att få en uppfattning om hur mycket det handlar om.
  • En gemensam ekonomi måste inte innebära att alla pengar går in på samma konto. Men ett gemensamt konto, kopplat till varsitt kort, för vardagliga inköp kan vara bra för att också få med alla mindre utgifter.
  • Pensionssparande bör ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi om man tjänar olika mycket. Den som tjänar mer kan till exempel spara till den andra i dennes namn. Se också till att göra det sparandet till privat egendom för att skydda pengarna.
  • Försök att spara ihop till ett sparkapital du känner dig trygg med, en buffert att använda vid oförutsedda händelser eller ny livssituation, och försök att ha så låga fasta utgifter som möjligt.
  • Skaffa livförsäkringar som skydd för att säkra att du kan bo kvar i bostaden om din partner skulle gå bort.
  • Försök att undvika lån som inte är kopplade till någon säkerhet, till exempel en bostad. Skulle du hamna i en ny livssituation kan sådana lån bli ansträngande att betala av på egen hand.
  • I olika typer av sparande kan man ha olika förmånstagare, sätt er in i hur det fungerar. Förutsättningarna är olika om ni är gifta eller sambos, och om det finns barn och särkullbarn att ta hänsyn till.

*Statistiska centralbyrån