Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Boindex

Little girl in moving box with family.

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q3: Ökade möjligheter att köpa småhus i mindre städer – men priserna varierar stort mellan olika orter

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är generellt sett fortsatt god. Ett hushåll som köpte en bostad under tredje kvartalet lägger, som i kvartalet innan, i genomsnitt 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. På orter med färre än 75 000 invånare har möjligheten att köpa småhus förbättrats något. Här sjönk småhuspriserna med i genomsnitt sju procent, medan bostadsrättspriserna gick ner med två procent.

- De lägre priserna i kombination med något lägre bolåneräntor har ökat köpkraften för småhusköparna på mindre orter. Men den lokala variationen är stor. På vissa orter har priserna stigit kraftigt medan priserna på andra orter sjunkit ordentligt, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Stora variationer i prisutvecklingen mellan olika orter

I Skellefteå, Sandviken och Falkenberg sjönk till exempel småhuspriserna med mellan 17 och 21 procent det tredje kvartalet. Samtidigt steg småhuspriserna med mellan 11 och 29 procent i Ängelholm och Vänersborg.

Också på bostadsrättsmarknaden varierar prisbilden. Mest har priserna sjunkit i Örnsköldsvik. Här gick bostadsrättspriserna ned över 30 procent under tredje kvartalet, efter en kraftig prisuppgång kvartalet innan. I Kristianstad har priserna stigit mest, med i genomsnitt 15 procent.

Fortsatt mycket svårt för ensamstående och unga att köpa bostad

Möjligheten att köpa bostad varierar också mellan olika hushåll och livssituationer.
- Att köpkraften generellt sett är god betyder inte att alla har ekonomiska möjligheter att köpa en bostad. Det är fortsatt mycket svårt för ensamstående och unga att skaffa en bostad på många orter, i synnerhet i storstäderna, säger Arturo Arques.

Hur ser läget ut i din region och kommun?