Leverantörernas leveranstider svarade för nästan hälften av uppgången i PMI-tjänster, följt av affärsvolym, sysselsättning och orderingång. Leveranstiderna steg i november till den högsta nivån sedan april och frågan är om det är utbudsbegränsningar som vi såg i våras eller om det är ett tecken på ett ökat efterfrågetryck, säger Jörgen Kennemar. Något vi får återkomma till senare.

Tjänsteföretagens affärsplaner får betraktas som fortsatt expansiva även om de blev något mindre expansiva i november. Indexet sjönk till 59,9.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 58,7 i november, den högsta nivån på två år. Det tyder på en robust tillväxt i svenskt näringsliv, även om det finns stora branschvisa skillnader.

Inköpschefsindex för november 2020 (pdf)