Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Så fungerar det med utbetalningar via oss

 • Skicka underlag för utbetalningarna

  När underlaget för utbetalningarna är klart skickar ni det direkt från ert ekonomiprogram till oss för utbetalning. Vi håller reda på mottagarnas kontonummer och ser till att de får utbetalningen till rätt konto i rätt tid.

 • Utbetalningar till rätt konto

  Vi håller reda på mottagarnas kontonummer och ser till att de alltid får utbetalningen till rätt konto och i rätt tid. Kontot kan finnas i svensk- eller utländsk bank.

 • Så meddelar betalningsmottagare sitt kontonummer

  Dina betalningsmottagare kan enkelt meddela banken vilket kontonummer de vill få sin utbetalning utbetald till. Har mottagaren svenskt personnummer eller samordningsnummer och är 18 år kan de anmäla kontonumret på www.swedbank.se/kontoregister

 • Mottagare med utländskt kontonummer

  Mottagare med utländskt kontonummer eller mottagare som är företagsmottagare, är välkomna in på banken för att meddela sitt kontonummer.

 • Vill ni själva ansvara för kontouppgifterna?

  Om ni som utbetalare önskar ansvara för kontouppgifterna skickar ni med uppgifterna i underlaget till banken. Bland funktioner som kan väljas finns bland annat utbetalning med kontantavi, utbetalning till bankgironummer, insättningsbesked till mottagarna med flera tillvalsfunktioner.

Utbetalning via SUS

Använder ni er av Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) för att betala ut pengar till privatpersoner? Om era betalningsmottagare anmäler sitt konto till vårt kontoregister så kan de få in lön, pension och andra utbetalningar direkt på sitt lönekonto.

Kontakt med många betalningsmottagare

Många företag, kommuner, landsting, pensionsutbetalare, försäkringsbolag och organisationer använder sig av våra tjänster. Därigenom har vi - direkt och indirekt - kontakt med stora delar av Sveriges betalningsmottagare.

Skaffa Utbetalning via banken

Besök oss

Välkommen att kontakta ditt kontor så hjälper vi dig skaffa utbetalningar via banken.