Hoppa till textinnehållet

Konton

Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

 • Företagskonto

  Företagskonto är ett transaktionskonto i SEK som kan användas för företagets samtliga in- och utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.

  Företagskonto
 • Valutakonto

  På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

  Valutakonto
 • Bankgironummer

  Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

  Bankgiro
 • Klientmedelskonto

  Förvaltare är skyldiga att ha kunderna/klienternas pengar åtskilda från företagets egna medel. Det löser du med hjälp av ett Klientmedelskonto.

  Klientmedelskonto
 • Kontoinformation

  Ditt företag kan få kontoinformation via internetbanken, programleverantör eller på fil. Du kan bland annat få kontoutdrag elektroniskt och automatisera redovisningsflödet.

  Kontoinformation
 • Likviditetsplanering

  En effektiv likviditetsplanering kan bidra till företagets lönsamhet. Få kontroll över ditt företags likvida medel med hjälp av våra verktyg.

  Likviditetsplanering