Villkor Företagstjänster med mera

Swedbank och sparbankerna

Gäller från 8 december 2021
Villkor Företagstjänster med mera - Swedbank och sparbankerna (pdf)

Villkor Swish Företag - Swedbank och sparbankerna (pdf)

 

Prislista Företag internationella betalningar

Swedbank

Gäller från 8 december 2021
Prislista internationella betalningar som gäller Swedbanks svenska företagskunder fr.o.m. 8 december 2021 (pdf)