Du som kund kan under augusti bli uppringd eller kontaktad via e-post för att tycka till om oss. Svenskt Kvalitetsindex genomför en marknadsundersökning och vi hoppas att du tar dig tid till att svara på frågorna så att vi kan bli än bättre. Företaget som kontaktar dig, på uppdrag av Svenskt Kvalitetsindex, heter PFM Research.

OBS! Inga känsliga uppgifter efterfrågas av de som genomför undersökningen och du skall i inget fall lämna ut personnummer, eventuella koder, BankID eller dylikt.