Skip to content

Med fasträntekonto får du ett bundet sparande med fast ränta. När kontot öppnas väljer du vilket belopp du vill spara och den bindningstid som passar dig – från tre månader upp till tre år. Vilken ränta du får beror på hur länge du väljer att binda dina pengar. Vill du öka på ditt sparande längre fram öppnar du ett till fasträntekonto.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Fasträntekonto - senaste uppdatering 2023-05-08

Löptid

Ränta      Effektiv ränta

 

3 mån

3,30           3,34

6 mån

3,35            3,38

1 år

3,60            3,60      

1,5 år

3,50            3,47

2 år

3,30           3,25

3 år

2,95          2,87

Om du vill ta ut pengarna i förtid

Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

Fasträntekonto - mer information