Skip to content

Ivetofta Sparbank är en stark och lönsam bank

Genom Ivetofta Sparbanks långa historia har ett starkt kapital byggts upp, vilket gör att sparbanken kan fortsätta vara en aktör som bidrar till en positiv samhällsutveckling i sitt verksamhetsområde, Bromölla Kommun.

Ivetofta Sparbank har drygt 13 400 kunder, varav 12 300 privatkunder och 1100 företag, föreningar och organisationer, och erbjuder hög tillgänglighet och fullservice genom två kontor i Bromölla och Näsum.

På denna sidan presenterar vi sparbankens årsredovisningar i PDF-format samt annan ekonomisk information avseende bl a kapitaltäckning och likviditet. För att få årsredovisningen i tryckt format är du välkommen att kontakta banken via E-postmeddelande, telefon eller genom att besöka något av våra kontor.

Pelare 3

Information om Ivetofta Sparbanks risker, riskhantering och kapitalsituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar,Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare i enlighet med EU-direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag("CRR")

 

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31