Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vår sponsorstrategi

En grupp vänner har höstpicknick

Med vår sponsring vill vi aktivt vara med och skapa ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Våra sponsoravtal innefattar både centrala och lokala engagemang.

Så jobbar vi med sponsring

Genom ett stort antal avtal samarbetar vi med stora delar av det svenska föreningslivet, både på lokal och nationell nivå. Vårt syfte är att ge människor och företag möjlighet att skapa en bättre framtid. Våra sponsringsåtaganden finns därför kring tre fokusområden som är direkt kopplade till vårt syfte och vision. All vår sponsring ska bygga på eller inkludera minst ett av dessa fokusområden.

  • Vi ger råd och sprider kunskap som kan bidra till en ekonomi i balans för dig eller ditt företag.

  • Vi ser att entreprenörskap är en viktig faktor för ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle.

  • Vi bidrar aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling av det lokala samhället.

Sponsring - våra sponsoravtal och engagemang

Centrala engagemang

Vanligen stora avtal där vi kan nå en given målgrupp över regionala gränser. Det ger oss bra möjligheter att belysa viktiga frågor.

Lokala engagemang

Syftar till att främja regional och lokal tillväxt. Engagemanget måste nå breda grupper, på en regional eller lokal nivå.

Egna initiativ

Vi tar initiativ till egna projekt för att förbättra samhället vi verkar i. I många av dessa projekt finns ett starkt engagemang, både från privat och offentlig sektor vilket möjliggör en gemensam kraftsamling.

Mer information