Hoppa till textinnehållet

Sponsring - Återbäring till bygden

Vi har en lång tradition av att sponsra det svenska föreningslivet och andra goda krafter i samhället. Vår sponsring är en central del i vårt samhällsengagemang och fokuserar främst på samarbeten med organisationer som jobbar med barn och ungdomar. 

Här kan du läsa om hur Ivetofta Sparbank arbetar med sponsring, och om våra sponsorsamarbeten. Genom ett stort antal avtal samarbetar vi med stora delar av det svenska föreningslivet, både på lokal och nationell nivå.

Ivetofta Sparbank lägger stor vikt vid samhällsengagemang och projekt, som skapar verksamhet och är till nytta för många i kommunen.

Vårt arbete för att gynna utvecklingen sker i huvudsak genom att banken stödjer, både ekonomiskt och med engagemang verksamheter inom kultur, idrott, näringsliv och samhälle.

Vi sponsrar

— Breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde.

— För att eftersträva en balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.

Vi sponsrar inte

— Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar

— Politiska och religösa organisationer

— Projekt som inte är miljövänliga och lingsiktigt hållbara

— Projekt där sambandet mellan detta och Ivetofta Sparbank är svagt eller saknas

— Enskilda individer

Mervärde för Ivetofta Sparbank

— Att vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom föreningskonto och kort.

—  Att vår logotyp finns med i er marknadsförning

— Att vi har möjlighet att erbjuda information till styrelse och medlemmar

— Att vi har rätt att omnämna föreningen i vår egen marknadsförning, exempelvis på vår webbplats