Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet i fonder

Hållbara investeringar är viktiga för att driva samhället mot en bättre värld. Genom att välja ett hållbart sparande kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i fonder och hur Swedbank Robur arbetar med hållbarhet i fondförvaltningen.

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. 

Börja spara hållbart

En hållbar fond kan investera i bolag vars verksamhet bidrar till en omställning till en mer hållbar värld, i företag som tar särskilt stor hänsyn till miljö och etik och undvika att investera i till exempel vapen och fossila bränslen. Vad är viktigt för dig?

Father and child communicating through car window.

Så hittar du hållbara fonder

Hållbara fonder i vår fondlista

Om du kryssar i ”fonder med särskilda hållbarhetskriterier” i vår fondlista får du fram fonder som uppfyller våra hållbarhetskriterier. Fonderna ska bland annat ha ett integrerat hållbarhetsarbete där man både väljer bort men också aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Swedbank Roburs hållbarhetsarbete

Som ett stort fondbolag har Swedbank Robur ett viktigt ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Hållbarhetsarbetet utgår från visionen att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Företag som tar ansvar för människor och miljö får en gynnsam utveckling på lång sikt. 

Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur schysta fondernas innehav är jämfört med andra fonder i samma kategori. Hur väl företag i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor ger ett betyg om 1-5 glober.

Till fondlistan

När du kommer till fondlistan kan du filtrera den på särskilda hållbarhetskriterier. Morningstars hållbarhetsbetyg finns intill varje fond.

Ordlista hållbarhet

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för flera olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar.