Skip to content

Vad är fonder?

Två sommarklädda tjejer på en husvagnsstege

En fond är en portfölj av olika värdepapper, till exempel svenska och utländska aktier, obligationer och andra räntebärande papper.

Allmän information om fonder

En fond är inriktad på en eller flera marknader där fondens förvaltare köper och säljer värdepapper. Läs mer om marknader, ägande och förvaltning.
Allmän information fonder

Olika typer av fonder

Det finns olika typer av fonder som du kan välja mellan - både aktivt och passivt förvaltade (indexfonder). Några exempel är aktiefonder, räntefonder, blandfonder, etikfonder, hedgefonder, hållbara fonder och fond-i-fond.
Fondtyper

Vad påverkar avkastningen?

Kursutvecklingen för en fond följer värdeutvecklingen i de underliggande finansiella instrumenten. En aktiefonds kursutveckling beror på hur underliggande aktier utvecklas. En räntefonds utveckling beror på hur underliggande räntepapper utvecklas. För fonder som har ett innehav noterade i annan valuta än svenska kronor kommer även valutan att påverka avkastningen.

För- och nackdelar med fonder

Fördelar

  • Att spara i en fond ger bättre riskspridning än sparande i en enskild aktie.
  • En professionell förvaltare sköter placeringarna och bevakar utvecklingen i fonden.
  • Du väljer själv vilket belopp du vill spara.
  • Passar bra för ett regelbundet sparande.

Nackdelar

  • En förvaltningsavgift tas ut för förvaltningen.
  • Man är inte garanterad att få tillbaka insatt kapital.