Krediträntan är för närvarande 8,45 % (2022-07-12), rörlig. Årsavgift för Bankkort Mastercard: 250 kr.
Vid en utnyttjad kredit i början av året på 10 000 kr är den effektiva räntan för närvarande 11,52% och det sammanlagda belopp som ska betalas vid årets slut är 11 152 kr. Beloppet är uträknat utifrån att de avgifter som betalas utöver räntan räknas in i effektivräntan såsom om det vore en ränta.