Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 22 – 29 september 2021 klockan 17.00
Erbjudandepris: 27,60 SEK per preferensaktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 300 och högst 39 000 preferensaktier, i jämna poster om 100 preferensaktier (de som önskar teckna fler än 39 000 preferensaktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris på 27,60 SEK uppgår den minsta möjliga teckningen till 8 280 SEK.

Utdelning
Preferensaktien ger företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 2 SEK, med kvartalsvis utbetalning om 0,5 SEK per preferensaktie.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om förvärv av aktier kan göras 22 – 29 september 2021 klockan 17.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller kontor. Prospekt och anmälningssedel hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Så anmäler du dig via internetbanken eller appen för förvärv av Emilshus Preferensaktier
Via internetbanken: Under Aktuella emissioner på innehavssidan.
Via appen: Logga in och tryck sedan på ”Spara och placera menyn”. Scrolla ner något och under ditt innehav finner du ”Aktuella emissioner”, där du gör din förvärvsanmälan.


Läs mer om erbjudandet, villkor och risker på www.swedbank.se/prospekt eller i Aktiellt

Presentation av erbjudandet (pdf)