Många svenskar avstår från att starta företag på grund av ekonomisk osäkerhet. Vissa har också en bild av att det krävs många år och mycket kapital för att bygga upp ett företag. Men det finns företag som relativt snabbt lyckas nå en god lönsamhet.

Statistiken för alla nystartade företag visar att 13 av 100 bolag har rörelseresultat som överstiger 500 000 efter tre år, men i vissa branscher har så många som var tredje företag nått den nivån inom tre år. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna, som med hjälp av unik data från analysföretaget Bisnodes databas Serrano, har följt 20 000 nystartade aktiebolags utveckling under tre år.

Stor spridning på de branscher som gått bäst – men två trender sticker ut

– Det finns stor spridning på de branscher där sannolikheten varit högst att snabbt nå ett starkt rörelseresultat. Men gemensamt för flera av de branscher där nystartade företag snabbt blivit lönsamma är att det är branscher som haft stor brist på arbetskraft under de senaste åren, vilket underlättat för nya företagare att hitta kunder. Det gäller bland annat byggsektorn och läkarverksamhet, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagande:

Goda förutsättningar att nå lönsamhet för många nystartade företag – men branschskillnaderna är stora

Framgångsrika nystartade företag

Företagande