- Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari till 68,6 jämfört med 67,4 i december och är femte högsta nivån i indexets historia. Uppgången var bred och kan få ytterligare stöd framöver när restriktionerna dras tillbaka och smittspridningen av omikron minskar, vilket delvis avspeglas i tjänsteföretagens expansiva affärsplaner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Insikter från undersökningen

  • Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i januari. Affärsvolymen svarade för den största månatliga ökningen följt av orderingång, sysselsättning och leveranstider. Stigande leveranstider är fortsatt utmärkande och noteras alltjämt på historiskt höga nivåer.
  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 85,4 i januari. Ett tilltagande pristryck från leverantörsledet under hösten och vintern ökar trycket för höjda tjänstepriser när tjänsteföretagen kompenserar sig för stigande kostnader.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades i januari till 66,9 från 65,9 i december. Det innebär att näringslivet fortsätter att expandera i en snabbare takt än indexets historiska genomsnitt (55,8) drivet av tjänstesektorn medan industrin tappar fart om än från en hög nivå.

Läs hela rapporten