En stor portfölj av egna byggrätter säkerställer koncernens långsiktiga tillväxt och en fortsatt stabil utveckling av fastighetsbeståndet, oaktat konjunktur. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm Main Market.

Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 22 – 29 juni 2020 kl. 15.00
Erbjudandepris: 65 SEK per stamaktie (courtage utgår ej)
Minsta post: Anmälan ska avse lägst 200 stamaktier däröver jämna poster om 10 stamaktier upp till 20 000 stamaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 20 000 stycken stamaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 65 SEK motsvarar det en minsta investering om 13 000 SEK.

Viktiga datum
Besked om tilldelning ges 30 juni 2020. Likviddag för allmänheten 2 juli 2020. Första dag för handel är 30 juni 2020 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring 2 juli 2020.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om teckning av stamaktier kan göras 22 – 29 juni 2020 klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Läs mer om erbjudandet, villkor och risker här eller i Aktiellt
Presentation av erbjudandet (pdf)
Anmälningssedel