Situationen ser minst lika osäker ut nu som då vilket innebär att Swedbank Strategi & Allokering väljer att behålla den neutrala allokeringen. 

För många marknader blev mars en av de mest turbulenta månaderna någonsin då de rörde sig extremt kraftigt, snabbt och under stora svängningar. Vår neutrala allokering baserar sig på två delar som hänger samman men som ingen egentligen kan ha en riktig uppfattning om. Det senare gör att vi i nuläget väljer att ligga kvar i neutralt läge. De två delarna är den fortsatta smittspridningen samt alla de begränsningar som just nu råder runt om i världen. De senare är naturligtvis ett resultat av det första och balansgången mellan att begränsa smittspridningen men samtidigt hålla igång samhället gör att den nuvarande situationen är svår att jämföra med tidigare ekonomiska kriser. Det är därför mycket svårt att ge några tydliga investeringsrekommendationer då möjligheterna att göra rimliga antaganden om tillväxt och vinstutveckling är omöjlig, inte bara för oss utan för samtliga marknadsaktörer.

Det har kommit vissa signaler om att antalet döda i de mest drabbade länderna i Europa har börjat minska men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det. Samtidigt är stora delar av den globala ekonomin nedstängd vilket får enorma konsekvenser för varje dag det pågår. Utan mer tydliga tecken på när detta går mot sitt slut har vi svårt att se en mer ihållande positiv marknadsutveckling, oavsett mängden stimulanser. Vi anser inte att visibiliteten eller marknadsrörelserna vi sett är tillräckliga för att förändra den neutrala allokeringen. Även om värderingen för flera tillgångsslag ser attraktiv ut ur ett historiskt perspektiv är osäkerheten på utfallsutrymmet så stort att det inte går att säga huruvida det är attraktivt eller inte. Vi väljer att i denna osäkra miljö även ligga kvar med den neutral regionsallokering.
 

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi april 2020 (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings sida (öppnas i nytt fönster)