Samtidigt som räntemarknaden har sålt av kraftigt, har delar av flödena hittat tillbaka till aktiemarknaden. Även om historik inte är en garant för framtida avkastning, kan vi också konstatera att vi nu är i en säsongsmässigt stark period för aktier.

- Marknadens optimism kan tyckas något märklig och vi kan konstatera att kriget i sig inte längre påverkar marknaderna i någon större utsträckning. Vi har en god underliggande efterfrågan i den globala ekonomin och den kan sannolikt hållas uppe relativt väl samtidigt som pristrycket borde få en märkbar effekt både på efterfrågan och marginalutvecklingen, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Det geopolitiska läget är fortsatt osäkert och innebär att utbudsstörningarna kvarstår och kommer få stora följdverkningar. Inflations- och ränteförväntningarna har fortsatt öka samtidigt som räntekurvan flackar och tillväxten ifrågasätts. De flesta bolagsestimaten justeras dessutom ned inför rapportperioden som startar om några veckor.

- Kriget i Ukraina orsakar stigande kostnader och brist på insatsvaror. Företagen signalerar dock ännu ingen generell dämpning i efterfrågan, men i Europa kan vi konstatera att många framåtblickande sentimentindikatorer har fallit dramatiskt, vilket höjer en varningsflagg för efterfrågan. Sammantaget har vi en stabil grund att stå på men för stunden utmanas den från många håll vilket innebär att taktiska positioner inte är att rekommendera, avslutar Mattias Isakson.

Sammanfattning

  • Aktier kvar som neutral, likaså övervikten i USA och undervikten i Europa
  • Räntor förblir neutrala, och även allokeringen inom tillgångsslaget
  • Vår neutrala kreditvikt kvarstår, jämnt fördelat mellan High Yield och Investment Grade

    Läs mer på Aktiellt