Halva året har nu passerat och utvecklingen på aktiemarknaden har varit exceptionell. Med en uppgång på mer än 20 % har Stockholmsbörsen haft sitt bästa första halvår sedan 1998. Även den amerikanska aktiemarknaden har haft sin näst bästa inledning sedan 1998 och har nu stigit fem kvartal i följd. Merparten av uppgången kom under årets inledande månader och sedan mitten av april har börsen handlat mer eller mindre sidledes. Sett till den exceptionella utvecklingen under första halvåret kan det finnas en oro hos investerare att börsen inte kan stiga mer i år. Historiskt har dock ett starkt första halvår ofta inneburit att den positiva trenden håller i sig under andra halvåret.

- Det har varit en lång väntan på besked om den amerikanska centralbanken kommer avisera minskande tillgångsköp och detta har resulterat i en, vad vi kallar, rotationsmarknad, där investerare växlar mellan olika teman och sektorer i marknaden. Vi ser detta som en av huvudförklaringarna till att utvecklingen varit sidledes, samtidigt har det varit större rörelser i enskilda sektorer och aktier. Sannolikt kommer denna typ av marknad bestå, åtminstone fram till att rapporterna för det andra kvartalet aviseras. År över år kommer det bli väldigt starka rapporter och det ligger i marknadens förväntningar, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg.

Med tanke på att pandemin fortfarande pågår och nyheter kring prisinflation, komponentbrist och leverantörsproblem är frekventa finns fortsatt stora och svåröverblickbara osäkerhetsmoment.

- Rapporterna kan agera som en katalysator för en rörelse som bryter det handelsintervall vi befinner oss i, oavsett riktning på rörelsen. Sammantaget ligger vi kvar med en övervikt i aktier på medellång sikt och vi gör inga förändringar i regionallokeringen, avslutar Johannes.

Sammanfattning

  • Bibehållen övervikt i aktier – Europa fortsatt favoritregion, på bekostnad av Japan
  • Riksbanken ser ännu ingen höjning i siktet, räntan handlar sidledes i vår fortsatta undervikt
  • Historiskt små kreditspreadar ger inget utrymme för kapitalvinster; undervikt men med fokus på High Yield


Mer information
Investeringsstrategin juli (pdf)
Produkt- och affärsförslag (pdf)
Till Insikt för fler analyser och rapporter
Till Aktiellt för mer artiklar, bloggar och analyser