Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Extra Föreningsstöd 2021

Som kund i Ivetofta Sparbank är du en del av det som kallas ekonomisk och social hållbarhet. En sparbank har inte aktieägare, istället ska vinsten som skapas i en lokal sparbank göra att banken kan växa och utvecklas samt även användas för att bidra till en positiv samhällsutveckling i bankens verksamhetsområde, för oss Bromölla Kommun.

Vi arbetar för att säkerställa lokal bankservice med hög kvalitet och hög tillgänglighet för de som bor och verkar här. Vi arbetar med skolorna i frågor som hushållsekonomi och entreprenörskunskap. Vårt viktiga förneingsliv stödjer vi varje år både ekonomiskt och med engagemang.

Nu lider föreningarna svårt under Coronapandemin. Förutom de utmaningar det innebär i respektive verksamhet gör det också att många föreningar får stora ekonomiska problem. Att vårt breda utbud på föreningsaktiviteter för många olika intressen finns kvar efter pandemin ser vi som ytterst viktigt.

För att hjälpa de lokala föreningarna har Ivetofta Sparbank beslutat att förutom den ordinarie sponsringen till föreningarna, avsätta ytterligare mer pengar till Extra föreningsstöd 2021. Föreningar som drabbats av ekonomiska problem på grund av pandemin kan ansöka om Ivetofta Sparbanks Extra Föreningsstöd.

Ansökan till Extra Föreningsstöd